http://www.alantostvm.lm.lt
     

 

 

 


ALANTOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA


1940-1946 m. senuose dvaro rūmuose veikė Žemesnioji žemės ūkio mokykla. Tai buvo paruošiamoji mokykla žemės ūkio technikumams. Į mokyklą priėmė baigusius 4 skyrius. Mokslas truko 2 metus. Moksleiviai išeidavo 6 skyrių kursą. Pirmaisiais metais daugiau buvo mokoma bendrųjų dalykų, o antraisiais - specialybinių. Buvo dėstomi tokie dalykai, kaip bendroji žemdirbystė, bendroji gyvulininkystė, žemės struktūra, tręšimas, bitininkystė ir kt. 1945 m. birželio mėn. mokykla perkelta į Joniškėlio žemės ūkio mokyklą.

. Pirmaisiais mokslo metais moksleiviams klasės, bendrabutis įrengti buvusiuose dvaro rūmuose. 1960 m. technikumui atiduotas Alantos miestelyje esantis dviaukštis mūrinis pastatas, o buvusios Alantos karčemos pastate įkurtos dirbtuvės.

Įdomus ir mokyklos kultūrinis gyvenimas - neblogai reiškėsi įvairios meno saviveiklos rūšys.
1960-1965 metais vyko taip vadinamieji technikumo festivaliai. Pirmajam jų moksleiviai buvo pastatę J.Žemaitės komediją "Trys mylimos". Į šiuos renginius sugūžėdavo svečių iš Bartuškio, Cirkliškio, Ukmergės ir kitų respublikos technikumų. 1967 m. lapkričio 1 d. LTRS Žemės ūkio ministro įsakymu įkurtas Alantos tarybinis ūkis-technikumas, apjungęs parodomąjį ūkį ir technikumą. Šiuo laikotarpiu ypač didelis dėmesys sutelktas mokymo sąlygoms gerinti.

1973 m. pabaigoje moksleiviai pradėjo mokytis naujuose mokomuosiuose rūmuose ir apsigyveno naujame bendrabutyje. Pasikeitė mokymo ir moksleivių gyvenimo sąlygos: įrengti kabinetai ir laboratorijos, apsirūpinta naujais įrengimais. 1974 m. išleistas 500-tasis specialistas.

1992 m.technikumas reorganizuojamas į žemės ūkio mokyklą.

Nuo 2002 m. Alantos žemės ūkio mokykla tampa Alantos technologijos ir verslo mokykla. 2000-aisiais mokykla šventė solidų jubiliejų - veiklos keturiasdešimtmetį. Mokykla išpuoselėjo prasmingas pedagoginio darbo, moksleivių gyvensenos tradicijas, išleido 2450 absolventų, daugeliui suteikė ir vidurinį išsilavinimą, paruošė 630 kvalifikuotų specialistų.
Šiuo metu mokykloje mokosi daugiau nei 500 moksleivių, dirba 50 pedagogų. Mokykla, mąstydama apie jaunuolių perspektyvas ir turėdama realias galimybes įgyvendinti jų ateities viziją, šiandien kviečia moksleivius, baigusius pagrindinę mokyklą, į gimnazijos klases.

 

 

Pagrindinis | Deutsch | English | Russian | Apie mus | Mokymas | Nauji mokymai | Praktinis mokymas | Tarptautiniai ryšiai | Naudinga informacija | Mokytojų asmeniniai puslapiai | Renginiai moksleiviams, dėstytojams | Kursai , kiti mokymai, renginiai visuomenei | Skelbimai | Kontaktui

Atnaujinta 27.10.2003 Sukurta 2002 ©